Hello!

I am Livestock Keepers Tourism/Սարվոր տուրիզմ from Армения, Gavar!

No appointments available at this time.

Join

where's Gavar

«Սարվոր տուրիզմը» տուրիզմի այնպիսի տեսակ է, որի շրջանակներում զբոսաշրջիկները կարող են ապրել սարվորների հետ։

Նպատակն է ներդնել Հայաստանյան շուկայում տուրիզմի նոր տեսակ՝ «Սարվոր տուրիզմ», որը կնպաստի Գավառի տարածաշրջանի համայնքերում զբոսաշրջային հոսքերի ավելացմանը՝ խթանելով համայնքների կայուն զարգացմանը: «Սարվոր տուրիզմ» ենթադրամաշնորհային նախագիծն իրականացնում է «Գեղարեգ» ԿՄԵ ՀԿ-ն՝ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ ՀԱՆՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ. ԱՌԱՎԵԼ ՈՒԺԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի, Հայկական ՍԻՎԻՏԱՍ-ի և Թանգարանների աշխատողների և ընկերների ասոցիացիայի կողմից։

back to the host lists